PANEL UCZESTNIKA
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
  STRONA GŁÓWNA

  INFORMACJE OGÓLNE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  ADIPOCYTE SYMPOSIUM

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  KOMITET NAUKOWY

  KOMITET HONOROWY

  PROGRAM RAMOWY

  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

  ZAPROSZENI GOŚCIE

  ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTHC

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTHC  

  SPONSORZY

  KONTAKT
Sympozjum współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Informacje ogólne
Imię:
Nazwisko:
Tytuł i stopień naukowy:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Faks:

Uczestnictwo merytoryczne - prezentowane prace
(prosimy o wypełnienie poniższych pól wyłącznie przez osoby, które będą prezentowały prace podczas Sympozjum)
Przewidywana liczba prac do zgłoszenia jako:     plakaty -       wystąpienia ustne - 

Miejsce pracy
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

Adres do korespondencji
     (jak miejsce pracy )
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

Czy wystawić fakturę VAT ?  
(zaznaczenie tego pola oznacza żądanie wystawienia faktury VAT)
Dane do faktury    
(jak miejsce pracy  /  jak adres do koresp. )
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
NIP:

Parametry logowania
(Login oraz hasło umożliwiające dostęp do panelu uczestnika. Zarówno login jak i hasło powinny zawierać co najmniej 6 znaków a wśród nich musi znajdować się co najmniej jedna litera i jedna cyfra. Hasło musi być różne od loginu.)
Login:
Hasło:
Powtórzenie parametrów logowania
Login:
Hasło:


GŁÓWNY SPONSOR             Pozostali sponsorzy: