PANEL UCZESTNIKA
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
  STRONA GŁÓWNA

  INFORMACJE OGÓLNE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  ADIPOCYTE SYMPOSIUM

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  KOMITET NAUKOWY

  KOMITET HONOROWY

  PROGRAM RAMOWY

  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

  ZAPROSZENI GOŚCIE

  ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTHC

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTHC  

  SPONSORZY

  KONTAKT
Sympozjum współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WAŻNE TERMINY

 
   UWAGA !!!    Przedłużono okres rejestracji i nadsyłania streszczeń do 15 lipca 2013 (opłata konferencyjna 600 złotych, studenci i doktoranci 400 złotych).
Prof. Anna Robak
Szanowni Państwo, in English
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XLVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2013 roku w Olsztynie. Sympozjum organizowane jest przez Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Katedry: Anatomii Porównawczej, Histologii i Embriologii Człowieka oraz Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Mam nadzieję, że nasze Sympozjum przebiegające pod hasłem "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki" przyczyni się do wymiany myśli i doświadczeń badawczych, jak również będzie okazją do spotkań towarzyskich, które zawsze sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów i współpracy.

Sympozjum PTHC zostanie poprzedzone Sesją Satelitarną "Modulating the structure of the adipocyte in response to changes in energy balance" zorganizowaną przez Profesora Leslie Kozaka z Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Sesja odbędzie się w dn. 4.09.2013 w godzinach 9:00-17:00, zaś udział w niej jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników Sesji Satelitarnej oraz XLVII Sympozjum PTHC.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam, licząc na Państwa przyjazd do Olsztyna, miasta położonego pośród 1000 jezior i uroczych lasów.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Dr hab. Anna Robak, prof. UWM
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
GŁÓWNY SPONSOR             Pozostali sponsorzy: