PTHC - logo POLSKIE TOWARZYSTWO HISTOCHEMIKÓW i CYTOCHEMIKÓW

  Aktualności  
 
  Konferencje  
 
  Zarząd Główny PTHC  
 
  Oddziały regionalne  
 
  Historia PTHC  
 
  Członkowie honorowi  
 
  Statut  
 
  Wydawnictwa PTHC  
 
  Inne wydawnictwa  
 
  Metodyki  
 
  Histochemia w świecie  
 
  Ciekawe zdjęcia  
 
  Ciekawe linki  
 
  Archiwum  
 
  Kontakt  
 

ePNP - logo


ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA
HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓWPREZES  PTHC

Prof. dr hab. Mariusz Majewski
Wydział Nauk Medycznych w Olsztynie
Katedra Fizjologii Człowieka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 39
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.plWICEPREZESI

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul.Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 13 54; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: piotr.dziegiel@umed.wroc.pl

Dr hab. Michał Żmijewski, Prof. nadzw.
Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul.Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: mzmijewski@gumed.edu.plSEKRETARZ

Dr hab. Agnieszka Bossowska
Wydział Nauk Medycznych w Olsztynie
Katedra Fizjologii Człowieka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 11
e-mail: agnieszka-bossowska@uwm.edu.plSKARBNIK

Dr Krystyna Bogus-Nowakowska
Katedra Anatomii Porównawczej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 3tel.: 89 523 43 05
e-mail: boguska@uwm.edu.pl
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć
Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul.Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 37
e-mail: zkmiec@gumed.edu.plCZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Zakład Endokrynologii
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński
30-387 Kraków, ul.Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 27
e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Michał Nowicki
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul.Święcickiego 6
tel.: +48 61 854 64 46
e-mail: mnowicki@ump.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin, ul.Żołnierska 48
tel.: +48 91 48 00 910; faks: +48 91 48 00 905
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul.Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.plGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Katedra Biostruktury
Zakład Morfologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel.: +48 42 639 32 20; faks: +48 42 639 33 20
e-mail: hieronim.bartel@umed.lodz.pl

Dr hab. Jerzy Galas, Prof. nadzw.
Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-387 Kraków, ul.Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 25
e-mail: jerzy.galas@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Alina Grzanka
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
85-092 Bydgoszcz, ul.Karłowicza 24
tel.: +48 52 585 37 24
e-mail: agrzanka@cm.umk.pl

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiegoo 5
tel.: 22 628 10 41

Dr hab. Anna Robak, Prof. UWM
Katedra Anatomii Porównawczej
Wydział Biologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-727 Olsztyn, ul. Plac Łódzki 3
tel.: +48 89 523 43 29
e-mail: ankar@uwm.edu.plPRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

BIAŁYSTOK
Dr hab. Wiesława Ewa Niklińska
Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-269 Białystok, ul.Waszyngtona 13
tel.: +48 85 748 54 55, 748 54 54; faks: +48 85 748 54 55
e-mail: wieslawa.niklinska@umb.edu.pl

BYDGOSZCZ
Dr Agnieszka Żuryń
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
85-092 Bydgoszcz, ul.Karłowicza 24
tel.: +48 52 585 37 24
e-mail: azuryn@cm.umk.pl

GDAŃSK
Dr hab. Michał Żmijewski, Prof. nadzw.
Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul.Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: mzmijewski@gumed.edu.pl

KATOWICE
Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl

KRAKÓW
Dr hab. Jerzy Galas, Prof. nadzw.
Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-387 Kraków, ul.Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 25
e-mail: jerzy.galas@uj.edu.pl

LUBLIN
Dr hab. n. biol. Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
tel.: +48 81 537 59 96
e-mail: bozena.pawlikowska-pawlega@poczta.umcs.lublin.pl

ŁÓDŹ
Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Katedra Biostruktury
Zakład Morfologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel.: +48 42 639 32 20; faks: +48 42 639 33 20
e-mail: hieronim.bartel@umed.lodz.pl

OLSZTYN
Prof. dr hab. Mariusz Majewski
Wydział Nauk Medycznych
Katedra Biologii Medycznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14c
tel.: +48 89 524 61 16
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

POZNAŃ
Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek
Katedra Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul.Święcickiego 6
tel.: +48 61 869 91 81
e-mail: elka@amp.edu.pl

SZCZECIN
Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
72-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.: +48 91 466 16 78; faks: +48 91 466 16 77
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

WARSZAWA
Dr Ewa Jankowska-Steifer
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-004 Warszawa, ul.Chałubińskiego 5
tel.: +48 22 629 56 75; faks: +48 22 629 52 82
e-mail: ejank@ib.amwaw.edu.pl

WROCŁAW
Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul.Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.plHONOROWI PREZESI

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
(Honorowy Przewodniczący PTHC)
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Zakład Cytologii Klinicznej
01-813 Warszawa, ul.Marymoncka 99
tel.: +48 22 56 93 830
e-mail: jkawiak@cmkp.edu.plPRZEWODNICZĄCY SEKCJI TEMATYCZNYCH

SEKCJA HODOWLI TKANEK
Prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-111 Szczecin, al.Powstańców Wlkp. 72
tel.: +48 91 466 16 78; faks: +48 91 466 16 77
e-mail: barbwisz@pam.szczecin.pl

SEKCJA BIOLOGII KOMÓRKI
Prof. dr hab. Jerzy Warchoł
Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul.Święcickiego 6
tel.: +48 61 869 91 81
e-mail: jwarchol@ump.edu.pl

SEKCJA MORFOMETRII I MATEMATYKI W BIOLOGII KOMÓRKOWEJ
Prof. dr hab. Ludwik Malendowicz
Katedra Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul.Święcickiego 6
tel.: +48 61 854 64 44
e-mail: lkm@ump.edu.pl

SEKCJA METODYCZNA
Prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
Katedra Histologii i Immunologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul.Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 30
e-mail: anmys@gumed.edu.pl

aktualności | konferencje | zarząd główny PTHC | oddziały regionalne | historia PTHC | członkowie honorowi | statut | wydawnictwa PTHC | inne wydawnictwa | metodyki | histochemia w świecie | ciekawe zdjęcia | ciekawe linki | archiwum | kontakt
Webmaster: Marek Jelenik